Надеждно, Красиво и Комфортно

Постигането на високо качество е залог за благополучието на целия екип на фирмата. То е и главен стратегически показател за конкурентноспособността ни на пазара. Постоянното развитие на професионализма на отделния работник или служител, формирането на нова производствена култура, съвременните подходи в подготовката и преподготовката на персонала, създаването на подходящи условия за реализация, считаме за едни от най-важните задачи в областта на повишаване на качеството на нашите продукти.

Фирмата си е поставила задачата да произвежда качествени и безопасни асансьори, отговарящи на всички изисквания на европейския стандарт EN 81 и основавайки се на съвременните световни технологии и материали, на техниката на безопасност при производството и монтажа, и на съвременния дизайн.

  • Стратегията се формира от няколко приоритета:
  • - Развитие на производствената база и внедряване на ново оборудване за производство на асансьори
  • - Предоставяне на клиентите пълна гама на услугите по продажба, монтаж и сервиз на произведените продукти
  • - Внедряване на съвременни информационни технологии с цел повишаване ефективността на системата по управление на качеството.

Произвеждаме за Вас

технически параметри на асансьори
Електромеханични

Основни стандартни размери на електромеханични асансьорни уредби

Електромеханични

Основни стандартни размери на електромеханични асансьорни уредби с долно машинно помещение

Електромеханични

Основни стандартни размери на електромеханични асансьорни уредби с горно машинно помещение

Електромеханични

Стандартни шахти за електрически асансьорни уредби без машинно помещение 
Електрохидравлични

Основни стандартни размери на електрохидравлични асансьорни уредби

Електрохидравлични

Стандартни шахти за електрохидравлични асансьорни уредби

Товарни платформи

Тези асансьори са предназначени за транспортиране на товари. В тях не могат да се возят хора. 
Кабини

Основни стандартни размери на панорамни асансьорни кабини

Инвалидни платформи

Типови модели на асансьорни уредби, за хора в неравностойно положение

Инвалидни платформи

Вертикална платформа, за хора в неравностойно положение

Болнични асансьорни уредби

Стандартни размери на шахти за болнични асансьорни уредби

Детайли от листова ламарина

Разполагаме с технологии за металообработка на листов материал - лазерно рязане, координатно - щанцово рязане, огъване, заваряване. Имаме внедрена CAD/CAM система за конструиране и изработване на крайните изделия.

Име на обекта
Адрес
Лице за контакти
Телефон
Е-mail
Вид на сградата
Тип на асансьора
Вид на асансьора
Товароподемност на асансьора
Ширина на шахтата, W
Височина на шахтата, H
Дълбочина на шахтата, D
Брой спирки
Вид на шахтните врати
Тип на шахтните врати
Разположение на шахтните врати
Облицовка на шахтните врати
Допълнителни изисквания